Familiemediation - Link Juristen en Mediators Skip to main content

Familiemediation

Bij familiemediation kun je denken aan het oplossen van conflicten vanwege verstoorde familieverhoudingen, ruzie over een erfenis, scheidingsvraagstukken, onenigheid over de opvolging in familiebedrijven of vraagstukken met betrekking tot de zorg voor ouder wordende familieleden.

groot-mediators

Wat is familiemediation?

Familiemediation is een specialisatie binnen mediation, gericht op familieproblemen en conflicten binnen gezinnen en/of families. Deze vorm van mediation wordt vaak verward met familie therapie, maar is niet hetzelfde. Bij familiemediation is het doel: het oplossen van een specifiek en afgebakend conflict. Een conflict binnen de familie of in het gezin kan bijvoorbeeld te maken hebben met het familiebedrijf, met een nalatenschap of een erfenis of het kan een meningsverschil zijn tussen kinderen over de zorg van hun ouders.

Fotografie: Rosalie Voortman

Familie laarzen voor de deur

Maak hier online een afspraak voor vrijblijvend en kosteloos intakegesprek!

Afspraak maken

Complexe situaties

Conflicten binnen familiemediation zijn vaak complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal twee partijen betrokken, bij familiemediation of gezinsbemiddeling zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen samen aan de mediationtafel zitten. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap, tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie. Soms zullen ook partners of vennoten aanschuiven aan tafel,  als het bijvoorbeeld gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen, zodat je samen tot oplossing kan komen.

Mediation helpt!

Bij problemen in de familiesfeer zie je vaak dat de emoties hoog oplopen en dat onbegrip en wantrouwen zich opstapelen. Ervaring leert dat door middel van mediation partijen weer met respect voor elkaars belangen de problemen bespreekbaar kunnen maken en samen kunnen werken aan een gezamenlijk gedragen oplossing.

Mediation heeft een informeel en besloten karakter. Er is geen gedoe met ingewikkelde juridische procedures en datgene wat tijdens een mediation wordt besproken blijft binnenskamers. Een mediator heeft bovendien geheimhoudingsplicht. Gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden opgelost, wat er vaak toe leidt dat de verhoudingen tussen elkaar goed blijven.

Lees hier meer over mediation in het algemeen!

Mediation

Onze werkwijze

Bij een familiemediation gaan we met alle betrokken partijen om de tafel en starten we altijd met een eerste vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Iedereen maakt dan kennis met de mediator die het proces gaat begeleiden. De mediator peilt de verwachtingen en vertelt wat jullie precies van jullie kunnen verwachten. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Als er vanuit alle kanten een klik is en er voldoende vertrouwen bestaat om te starten met het mediationtraject, zal er een een eerste mediationgesprek ingepland worden. Voorafgaand aan dit eerste gesprek zullen we de mediationovereenkomst ondertekenen. In deze overeenkomst staat jullie specifieke hulpvraag beschreven en wat de spelregels van het mediationtraject zijn. Zoals bijvoorbeeld de geheimhouding.

Tijdens het eerste mediationgesprek wordt jullie situatie geïnventariseerd. Waar moeten afspraken over gemaakt worden en waar willen jullie zelf graag afspraken over maken? Op basis hiervan maken samen een plan van aanpak en bepalen we hoeveel gesprekken er ongeveer nodig zijn. Is er meer ruimte nodig voor emoties? Heeft een bepaald onderwerp meer tijd en aandacht nodig? Jullie bepalen het traject!

Contact opnemen!

Meer weten over familiemediation?

Wil je weten of familiemediation ook geschikt is voor jullie situatie? Bel, mail of app ons dan gerust. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van familiemediation en onze LINK mediators hebben ruime ervaring met het verzorgen van diverse vormen van familiemediation.

Bericht delen:

Kom gerust eens langs voor een kop koffie! ☕️

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!