Familiemediation - Link Juristen en Mediators Skip to main content

Familiemediation

Bij familiemediation kun je denken aan het oplossen van conflicten vanwege verstoorde familieverhoudingen, ruzie over een erfenis, scheidingsvraagstukken, onenigheid over de opvolging in familiebedrijven of vraagstukken met betrekking tot de zorg voor ouder wordende familieleden.

groot-mediators
Emoties lopen hoog op en onbegrip en wantrouwen stapelen zich op!

Wat is familiemediation?

Familiemediation is een specialisatie binnen mediation, gericht op familieproblemen en conflicten binnen gezinnen en/of families. Deze vorm van conflictbemiddeling wordt vaak verward met familie therapie, maar is niet hetzelfde. Bij familiemediation is het doel: het oplossen van een specifiek en afgebakend conflict.

Een conflict binnen de familie of in het gezin kan bijvoorbeeld te maken hebben met het familiebedrijf, met een nalatenschap of een erfenis of het kan een meningsverschil zijn tussen kinderen over de zorg van hun ouders. Bij problemen in de familiesfeer zie je vaak dat de emoties hoog oplopen en dat onbegrip en wantrouwen zich opstapelen. De ervaring leert dat door middel van mediation partijen weer met respect voor elkaars belangen de problemen bespreekbaar kunnen maken en samen kunnen werken aan een gezamenlijk gedragen oplossing.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Een kennismakingsgesprek is gratis.

 

 Familiemediation

Hoe werkt familiemediation?

Conflicten binnen familiemediation zijn vaak complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal twee partijen betrokken, bij familiemediation of gezinsbemiddeling zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen samen aan de mediationtafel zitten. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap, tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie. Soms zullen ook partners of vennoten aanschuiven aan tafel,  als het bijvoorbeeld gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen, zodat je samen tot oplossing kan komen.

Bij familiemediation gaat de mediator met alle partijen die betrokken zijn bij het conflict om de tafel. De mediation start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels voor de mediation uitgelegd en de kwestie waar het over gaat. De mediator zorgt er allereerst voor dat alle betrokken partijen hun verhaal kunnen doen. De belangen en standpunten van de verschillende familieleden worden dan helder en efficiënt op een rijtje gezet. Als de mediator alle betrokkenen dan in de stand ‘toekomstgericht’ heeft gezet, wordt samen gezocht naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Contact opnemen!

Meer weten over familiemediation?

Wil je weten of familiemediation ook geschikt is voor jouw conflict? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van familiemediation en onze LINK mediators hebben ruime ervaring met het verzorgen van diverse vormen van familiemediation.

Kom gerust eens langs voor een kop koffie! ☕️

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!